Градилиште

Децембар 1948

Железничка станица у Сарајеву

Без датума

Железничка станица у Сарајеву

Без датума

Железничка станица у Сарајеву

Без датума

Градилиште

Децембар 1948