Аутор: Растко Јевтовић
Наслов: Нови ред
Место издавања: Београд
Издавач: Библиотека „Милутин Бојић“
Година издавања: 2020.
Предговор: Александра Михајловић
Лектура: Петар Јелић
Ликовно решење корица: Анђела Лалић
Техничка припрема: Владан Имперл
ISBN: 978-86-900651-4-1